Välkommen till AbbrEx - Din förkortningsexpanderare i Cybejjymden...

Skriv en förkortning du vill veta betydelsen för:
förslag
Relevansmått: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

AbbrEx konstruerad av Johnny Bigert, Martin Hassel, Ola Knutsson, Magnus Rosell och Jonas Sjöbergh (maj/juni 2003)
Referens: Statistics for Corpus Linguistics, Michael P. Oakes, Edinburgh University Press, 1998.
Korpus: 4511894 ord, 499402 rader ur KTHNC (DN&SvD) och SUC - 27.48Mb.