Nadas Hacksgrupp

Värt att veta om xfinger

I det här dokumentet kan du läsa om Hacksgruppens program xfinger. Vi får många ebrev med frågor som rör xfinger. För att göra det lättare för oss och för att ge dig mer sammanställd information har vi skapat den här sidan.

Vad är xfinger?

Programmet xfinger är helt enkelt ett sätt att på Nada ta fram en bild av någon annan som har konto på Nadas system. Detta inbegriper bland andra D- och F-studenter, anställda och alla som läser Nadakurser (och behöver labba).

Som du kanske vet finns det en liten pillimarisk grupp människor som har konto på Nada och som lever för systemet (som det skulle heta i Matrix). Då några av oss ofta sitter framför Datan fanns det ett behov av att kunna identifiera någon via denna eminenta maskin.

Hur använder jag xfinger?

För att komma åt xfinger måste du lägga till hacksmodulen, lämpligen med kommandot

module add hacks

Du använder sedan xfinger på samma sätt som du använder finger. Syntaxen är alltså

xfinger [-ehnfF][-m pat] users...

Om du skriver

xfinger -h

får du upp en förklaring av vad de andra parametrarna gör.

Varför ser jag ut så?

När du kom till KTH blev du troligtvis fotograferad av antingen sektionens Mottagning, av ditt kansli eller av någon annan. De har sedan bett hacksgruppen lägga upp bilderna på Nadas system. Bilderna är Nadas Hacksgrupps ansvar och det är alltså inte Nadas Systemgrupp som administrerar dem.

Du kan när som helst skicka ett ebrev till hacks@nada.kth.se och be att få bli borttagen. Vi brukar vara ganska snabba på att hantera sådana förfrågningar, men tänk först på anledningen till att din bild finns inlagd: Det är ett enkelt och praktiskt sätt att få reda på hur någon man bara känner användarnamnet på ser ut i verkligheten.

Hur sätter jag in en egen bild?

Du kan (ganska) enkelt sätta in en egen bild istället för Hacksgruppens bild. Det magiska filnamnet är .bild. Programmet xfinger letar i din hemkatalogsrot efter filen .bild och visar den istället för standardbilden, om filen finns. Observera att även om filen inte heter .jpg i slutet, så ska det vara en JPEG-bild och den ska helst inte vara större än 280x400 pixlar.

Observera att det finns diverse hemsidor på CSC som har egna varianter av xfinger. De letar inte alltid efter .bild, utan går direkt till Hacks bildkatalog. Om du vill vara säker på att inte synas via WWW skickar du ett ebrev till hacks@nada.kth.se och ber att få bli flyttad till noweb-katalogen.

Bildfilen måste ligga i en katalog som alla kan läsa. Eftersom AFS har ett lite speciellt rättighetssystem har hemkatalogsroten normalt sett inte läsrättigheter för alla varför själva filen inte kan ligga i den katalogen. Praxis är istället att lägga den i Public och att sedan skapa en länk dit från din hemkatalogsrot. Så fort du tar bort länken kommer Hacksgruppens originalbild visas igen.

Antag för tillfället att din fil heter jag.jpg och ligger i din rot, således ~/jag.jpg. För att göra allt som krävs gör man då

mv ~/jag.jpg ~/Public/.bild
ln -sf Public/.bild ~/.bild

Bildfilen kan naturligtvis heta vad som helst, så länge länken heter .bild. Nästa kodbit fungerar också

mv ~/jag.jpg ~/Public/jag.jpg
ln -sf Public/jag.jpg ~/.bild

Kommentarer

Har du frågor eller kommentarer är du välkommen att skicka dem till hacks@nada.kth.se. Eller ta tag i någon Hacksmedlem i en terminalsal, du vet väl hur vi ser ut?