Mutt och IMAP på NADA


Introduktion

Mutt är en e-postläsare som körs i ett terminalfönster likt Pine. Några bra saker med Mutt är:

Den här sidan visar vad Mutt är, hur det ser ut och hur man använder det för att läsa e-post från Nadas IMAP-server.

Skärmbilder

Mappar

Med IMAP kan man mycket enkelt filtrera in brev i olika mappar. Själv sorterar jag in mina brev i 33 olika mappar för att ha full koll på allting. Här är en bild på mappvyn i Mutt där man ser alla mappar och hur många olästa brev det är i varje mapp.

Brevlista

Nästa bild visar en mapp med brev från en mailinglista som jag är med i. Lägg märke till trådningen av meddelandena. Detta gör det mycket lättare att hänga med i diskussioner. Man ser alltid vem som svarat vem och alla ämnen blir ihopgrupperade på ett snyggt sätt.

Brev

När man läser sina brev i Mutt kan man ha kvar en liten del av brevlistan överst i fönstret, som vi ser i nästa bild. Det gör det lättare att se var i tråden man befinner sig. Man kan även ställa in speciella färger för brevhuvudet, citerad text, signatur m.m. så att man får snabbare överblick av brevet och så är det ju fint med lite färg (även om alla kanske inte gillar mina färginställningar :)

Installation

För att kunna använda Mutt måste du till att börja med ladda in rätt modul. Det finns flera versioner av Mutt installerade på Nada. Den första med stöd för kerberiserad IMAP är Mutt 1.3.17, så välj den eller en senare version om du vill ha det. module add mutt/latest bör också fungera.

Om du bara startar Mutt rakt av så kommer det med största sannolikhet inte se ut som det gör på skärmbilderna ovan och du kommer inte kunna se dina IMAP-mappar. Det beror på att de förvalda inställningarna är lite spartanska. För att det ska se ut som du vill, måste du pilla själv. Du måste skapa textfilen .muttrc i den hemkatalog. Det finns ingen inställningsmeny som i Pine.

De förvalda inställningarna för Mutt 1.3.17 finns i filen /misc/hacks/vol2/mutt/1.3.17/etc/Muttrc (du måste ha AFS, t.ex. sitta i skolan, för att kunna följa länken). Använder du en annan version av Mutt så kan du skriva

which mutt
för att ta reda på var programmet ligger och sedan leta dig till motsvarande etc-katalog. Muttrc innehåller massvis med kommentarer och är väldigt lätt att förstå. Ett tips är att kopiera Muttrc till den hemkatalog, byta namn på den till .muttrc och sedan ändra de parametrar du vill ändra på. Det finns dock fler inställningsmöjligheter än de som tas upp Muttrc. För att se en komplett lista, titta i manualen. För Mutt 1.3.17 ligger den i filen /misc/hacks/vol2/mutt/1.3.17/doc/mutt/manual.txt (du måste ha AFS, t.ex. sitta i skolan, för att kunna följa länken). Man kommer även åt den inne i Mutt genom att trycka på F1.

IMAP-mappar

Trots att Mutt hanterar IMAP-mappar på ett trevligt sätt så är det inte Mutt som sorterar breven i de olika mapparna. Det görs av IMAP-servern och för att tala om för den hur du vill ha dina brev sorterade använder du dig av skriptspråket sieve. Hur det går till finns dokumenterat på systemgruppens hemsidor (se Sieve at Nada). Här kommer dock en snabb genomgång på hur man gör det och vilka ytterligare inställningar i Mutt som krävs.

Lägg till modulen cyrus (module add cyrus). Skapa en fil som heter mailfilter.script i din hemkatalog. Den kan egentligen heta vad som helst och ligga var som helst, men det underlättar om filändelsen är .script.

I filen skriver du:

require "fileinto";

if address :contains ["to","cc"] "min_fina_mailinglista@yahoogroups.com" {
	fileinto "INBOX.min_fina_mailinglista";
}
else {
	keep;
}

om du vill lägga brev som är adresserade till min_fina_mailinglista@yahoogroups.com i mappen min_fina_mailinglista och spara resten i din inkorg. Om man inte sorterar sina brev så hamnar alla automatiskt i inkorgen. Efter att du redigerat sorteringsskriptet, måste du skicka det till IMAP-servern, men det är bra om man gör en syntaxkoll på skriptet först så att inte breven sorteras fel. Det görs med kommandot

sieve-test -v mailfilter.script
Om inte sieve-test sa någonting så ser det ok ut och då kan du skicka det till IMAP-servern med kommandot.
installsieve -i mailfilter.script mail1
Du kan sedan ta bort mailfilter.script. Nu kommer dina brev sorteras till de mappar du angivit men du kommer inte se de mapparna i mappvyn i Mutt med en gång. Först måste du redigera .muttrc och lägga till mappen till parametern mailboxes. För exemplet ovan ska mailboxes se ut så här:
mailboxes =INBOX =INBOX.min_fina_mailinglista
Om du senare bestämmer dig för att skapa ännu en mapp, så måste du hämta sorteringsskriptet från IMAP-servern igen. Det gör du med kommandot:
installsieve -g mailfilter mail1
Observera att du måste skriva mailfilter utan .script. installsieve plockar bort ändelsen .script när man skickar det till IMAP-servern och lägger dit den när man hämtar filen.

Exempelfiler

Exempel på .muttrc
Orkar du inte pilla med alla inställningarna själv kan du använda den här exempelfilen som innehåller några inställningar för att få det att se ut som i skärmbilderna ovan.

Exempel på mailfilter.script
Detta är en kommenterad mall på hur ett sorteringsskript kan se ut.

Jons .muttrc (du måste ha AFS, t.ex. sitta i skolan, för att kunna följa den här länken)
Du kan även titta på min inställningsfil för att se hur jag har ställt in Mutt. Men se upp så att du inte kopierar mina individuella inställningar, för då kan det hända att brev som du skickar ser ut att komma från mig.

Varför fungerar det inte?


Last modified: $Date: 2003/08/13 20:33:14 $ by $Author: d98-jas $