Så här byter du fönsterhanterare


 1. Se till att du i ~/.modules laddar de moduler som behövs för att starta din fönsterhanterare. Med följande rad når du de flesta fönsterhanterare:
  module add hacks kde/latest enlightenment windowmaker larswm ion
  	
 2. Skapa filen ~/.xinitrc . En bra början är att skriva in detta:
  #! /bin/ksh
  . /etc/profile
  startkde
  	

  Här är det kde som startas men du kan byta ut startkde mot t.ex. enlightenment.

 3. Välj "User Defined Desktop (~/.xinitrc)" från menyn Options->Session när du loggar in.

För att anpassa din miljö mer kan du göra följande: