Kompileringsinstruktioner

Kompilering av KDE

Kompilering av XV

Gnome-libs

module add gtk/1.2.0 imlib/1.9.4 glib/1.2.0 ORBit/0.3.97
unset LD_LIBRARY_PATH
CPPFLAGS="-I/usr/local/hacks/include -I/usr/local/include" LDFLAGS="-L/usr/local/hacks/lib -R/usr/local/hacks/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib" ./configure --prefix=/misc/hacks/vol/gnome/libs/1.0.3/
make
make install
(kör 'ldd' på binärerna och laga de som är trasiga, ett par stycken i libgnome/. Länka om med -R till glib.)

Gnome-core

module add gtk/1.2.0 imlib/1.9.4 glib/1.2.0 ORBit/0.3.97 gnome/libs/1.0.3 libgtop/1.0.1
unset LD_LIBRARY_PATH
CPPFLAGS="-I/usr/local/hacks/include -I/usr/local/include" LDFLAGS="-L/usr/local/hacks/lib -R/usr/local/hacks/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib" ./configure --prefix=/misc/hacks/vol/gnome/core/1.0.3
make
make install

Fvwm95

CC="gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/hacks/lib -R/usr/local/hacks/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib -R/usr/X11R6.3/lib" ./configure --prefix=/usr/local/hacks/vol/fvwm95-2.0.43b
make
make install

ORBit

./configure --prefix=/usr/local/hacks/vol/ORBit/0.3.97
make
make install

Xlock

module add gcc/2.95.2 glib/1.2.0 gtk/1.2.0
unset LD_LIBRARY_PATH
./configure --prefix=/usr/local/hacks --enable-kerberos4 --with-includes=/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/include --with-libraries=/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/lib --enable-staff-file=/usr/local/hacks/etc/xlock.staff --enable-button-logout=10 --disable-setuid -x-includes=/usr/openwin/include -x-libraries=/usr/openwin/lib
hacka bort HAVE_GLBINDTEXTURE i config.h
make CXX='g++ -R /pkg/gcc/2.95.2/os/lib'

ImageMagick

unset LD_LIBRARY_PATH
CPPFLAGS="-I/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/include -I/usr/local/hacks/include" LDFLAGS="-L/usr/local/hacks/lib -R/usr/local/hacks/lib -L/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/lib -R/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/lib" ./configure --disable-perl --with-perl=no --enable-shared--prefix=/usr/local/hacks/vol/ImageMagick-4.2.1

Enlightenment-conf

unset LD_LIBRARY_PATH
CPPFLAGS="-I/usr/local/hacks/vol/imlib/1.9.4/include" LDFLAGS="-L/usr/local/hacks/vol/imlib/1.9.4/lib -R/usr/local/hacks/vol/imlib/1.9.4/lib" ./configure --prefix=/misc/hacks/vol/enlightenment/conf/0.15.0
make
make install

Yudit

unset LD_LIBRARY_PATH
LD_FLAGS="-R/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/lib -R/pkg/gcc/2.8.1/lib" ./configure --with-freetype-includes=/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/include --with-freetype-libraries=/usr/local/hacks/vol/freetype-1.1/lib --prefix=/usr/local/hacks/vol/yudit/1.2
make
make install

qt

1.44

make solaris-g++-shared SYSCONF_CXXFLAGS_X11=-I/usr/X11R6.3/include SYSCONF_LFLAGS_X11="-L/usr/X11R6.3/lib -R/usr/X11R6.3/lib" SYSCONF_LFLAGS_QT="-L$QTDIR/lib -R$QTDIR/lib"
2.000
solaris:
ändra i $QTDIR/configs/solaris-cc-shared
Ändra rad från:
SYSCONF_CFLAGS     = -pto -DNO_DEBUG -O
Till:
SYSCONF_CFLAGS     = -DNO_DEBUG -O
sedan:
./configure -gif
make

sgi:
./configure -platform irix-o32 -gif
make

2.10

ändra i $QTDIR/configs/solaris-g++-shared:
-SYSCONF_CXXFLAGS_X11  = -I/usr/openwin/include
+SYSCONF_CXXFLAGS_X11  = -I/usr/X11R6.3/include
-SYSCONF_LFLAGS_X11   = -L/usr/openwin/lib
+SYSCONF_LFLAGS_X11   = -L/usr/X11R6.3/lib
$ module add gcc/2.95.2
$ unset LD_LIBRARY_PATH
$ ./configure -platform solaris-g++ -gif 

fvwm 2.2.2

(LDFLAGS to find libXpm and to work around NADA's broken egcs installation)
$ unset LD_LIBRARY_PATH
$ type gcc
gcc is /pkg/egcs/1.1.1/bin/gcc
$ LDFLAGS="-R/pkg/egcs/1.1.1/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib" ../configure --prefix=/usr/local/hacks/vol/fvwm-2.2.2
$ make install

Gimp 1.1.9

>module add gtk gcc/2.95.1
>LDFLAGS="-L/usr/local/hacks/lib -R/usr/local/hacks/lib -R/usr/local/hacks/vol/glib/1.2.3/lib -R/usr/local/hacks/vol/gtk/1.2.3/lib" CPPFLAGS=-I/usr/local/hacks/include ./configure --disable-perl --prefix /usr/local/hacks/vol/gimp/1.1.9
>make
>make install-strip

GtkZephyr 0.3.2

$ LDFLAGS=-R/pkg/kth-krb/default/lib ./configure --prefix=/usr/local/hacks --with-krb=/pkg/kth-krb/default --with-zephyr-prefix=/pkg/zephyr/default/
$ make install

KDevelop 1.2

$ module add egcs/1.1.1 kde/1.1.2
$ CXX="g++ -isystem /usr/openwin/include -I/pkg/gnu-make/1.2/include -R/pkg/gcc/2.95.2/os/lib" CC="gcc -isystem /usr/openwin/include -I/pkg/gnu-make/1.2/include -R/pkg/gcc/2.95.2/os/lib -lresolv" ./configure --with-qt-dir=/usr/local/hacks/vol/qt/1.44 --prefix=/usr/local/hacks/common/vol/kde/kdevelop-1.2 --with-extra-includes=/usr/local/hacks/include --with-extra-libs=/usr/local/hacks/lib --x-includes=/usr/openwin/include --x-libraries=/usr/openwin/lib
$ make install

Jed 0.99.12

$ unset LD_LIBRARY_PATH
$ LDFLAGS="-L/usr/local/hacks/vol/slang/1.4.0/lib -R/usr/local/hacks/vol/slang/1.4.0/lib" CPPFLAGS=-I/usr/local/vol/slang/1.4.0/include ./configure --prefix=/usr/local/hacks/vol/jed/B0.99-12
$ make
$ make install

Last modified: Wed Nov 15 14:30:14 MET 2000