KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Forskning /Medieteknik och grafisk produktion

Medieteknik och grafisk produktion

Verksamheten vid forskargruppen för Medieteknik och Grafisk Produktion, som år 2000 överfördes från Institutionen för Produktionssystem till Nada, är inriktad på tillämpad teknik inom det nya området medieteknik. Detta definieras här som Teknik och metoder för stöd av mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum.

Inom detta breda område fokuseras tre specifika delområden och deras skärningsområden: grafisk produktion, digitala interaktiva medier och affärsutveckling i media. Dessa har starka tvärvetenskapliga inslag och har även stora och intressanta skärningsområden, där mycket av utvecklingen sker idag. Hela ämnesområdet utvecklas och förändras snabbt.

  • Forskargruppen Medieteknik och grafisk produktion
    Forskargruppen för Medieteknik och grafisk produktion studerar och utvecklar teknik och metoder för stöd av medial kommunikation över avstånd i tid och rum. Området är mångvetenskapligt och omfattar ett brett spektrum från tryckt kommunikation till interaktiva digitala medier.
    Webbsida


 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-11-05