KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Forskning /Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion

Människa-datorinteraktion, MDI, är studiet av samverkan mellan människor och datoriserade tekniska system. Ämnet, som har starka humanvetenskapliga inslag, har varit etablerat på Nada i form av forskargruppen IPLab sedan 1985, sedan 1997 i form av en professur och från 1998 som eget forskarutbildningsämne på KTH.

IPLabs verksamhet har varit en förutsättning för bildandet av Centrum för användarorienterad IT-design, CID. Här finns företrädare för såväl MDI som för industridesign, grafisk design, arkitektur och konstnärliga ämnen. Detta reflekterar MDI-ämnets allt större designorientering och utpräglat mångvetenskapliga karaktär. Cids huvudsakliga forskningsområden är digitala världar, interaktiva lärmiljöer samt smarta ting och miljöer.

  • Forskargruppen IPLab, Interaktions- och presentationslaboratioriet
    IPLab är en forskargrupp vid Nada som sysslar med forskning inom ämnet människa-datorinteraktion. Gruppen är tvärvetenskapligt sammansatt, med företrädare från bland annat datavetenskap, psykologi, kommunikation och lingvistik, och har funnits sedan mitten av åttiotalet.
    Webbsida

  • Centrum för IT-design, CID
    CID inrättades 1995/96 av Nutek, KTH, industri- och användarorganisationer för att vidareutveckla kunnande inom användarorienterad design och människa-datorinteraktion som bas för prototyputveckling och användarstudier av nya datortillämpningar.
    Webbsida

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-07-04