KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Forskning /Datalogi

Datalogi

Dagens verksamhet präglas av och styr den informationsteknologiska revolutionen och måste koncentreras kring de största utmaningarna. Under de senaste åren har industriella och andra organisationer alltmer präglats av datorförmedlat arbete, som gett en total omstöpning av arbetslivet. Problemen att realisera och integrera datortekniska lösningar i individers och organisationers arbete är svåra och mångfacetterade. Andra problem rör hur människor skall kunna lära sig använda och interagera med dessa alltmera komplicerade system. Kompetens är livsviktig för såväl systemleverantörer som användare. Autonoma system, dvs tekniska system som t ex rörliga robotar, som självständigt kan utföra uppgifter och anpassa sig till omgivningen kommer att revolutionera många verksamheter, t ex transport och tillverkning, i ett längre perspektiv också vårt dagliga liv.

 • Forskargruppen Cvap
  Inom forskargruppen Cvap arbetar man med att ta fram metoder för att analysera bilder på ett sätt som påminner om människans sätt att förstå det vi ser. Ett exempel är att förse rörliga robotar med syn så de kan skaffa sig information om sin omvärld, ett annat är att använda kameror för människa-maskininteraktion.
  Webbsida

 • Centrum för autonoma system (CAS)
  CAS är ett forskningscentrum med forskning och utveckling inom området autonoma system, dvs maskiner som självständigt kan lösa svåra uppgifter. Tänkbara användningsområden för dessa robotar är många, allt från assisterande av människor med handikapp till uppgifter i miljöer skadliga för människan.
  Webbsida

 • Forskargruppen SANS, Studier av artificiella nervsystem
  Inom forskargruppen SANS används matematisk modellering och datorsimulering för att förstå biologiska system, främst nervsystemet. Kunskapen utnyttjas även för att utveckla "hjärnliknande" algoritmer. Resultaten är av intresse för hjärnforskningen samt för artificiell intelligens och robotik.
  Webbsida

 • Forskargruppen TCS, Teoretisk datalogi
  Inom Teoretisk Datalogi studeras grunderna för effetiva och korrekta algoritmer, och man söker förstå vilka beräkningsproblem som kan lösas effektivt. Tillämpningar finns bl a inom beräkningsbiologi, kryptografi, språkgranskning och komplexa tekniska system.
  Webbsida

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-04-20