Nada

Bild på Nada

Nadas symbol

Den 23 augusti 1995 bestämde institutionsstyrelsen att Nadas nya symbol ska se ut på ovanstående sätt. Den föreställer Nadas lokaler i borggårdshuset sett från Drottning Kristinas väg. Symbolen är gjord av Viggo Kann efter en teckning av Jonna Eriksson.

Symbolen finns tillgänglig i flera storlekar i olika lagringsformat. Varje bild finns för närvarande lagrad i EPS-, GIF- och XBM-format. Flera format kan ordnas. Tala i så fall med Peter Svanberg eller Rickard Bush.

Bild på Nada Nada.gif

Storlek: 134 x 118 punkter. Används bland annat i brev.

Bild på Nada i cirkel Nada.cirkel.gif

Storlek: 154 x 153 punkter. Används bland annat på systemgruppshäften och annan kurslitteratur.

Bild på Nada Nada.stor.gif

Storlek: 169 x 150 punkter. Används eventuellt på www-sidor.

Var får man tag i bilderna?

Bilderna ligger på katalogen ~www/bilder/Nadasymbol eller i www under adressen http://www.nada.kth.se/bilder/Nadasymbol

Nadasymbolen i LaTeX

I LaTeX får man tillgång till Nadasymbolen genom att lägga in deklarationen \usepackage{nadasym} i början på sitt dokument. Nadasymbolen utan ring genereras sedan med \nadasymtext, Nadasymbolen med ring genereras med \nadasymcirc och Nadasymbolen utan både ring och text genereras med \nadasym.

Vill man ha en större eller mindre version av symbolen i TeX måste man använda en EPS-bild. Då rekommenderas bilden ~www/bilder/Nadasymbol/Nada.eps

^ Upp till Nadas ingångssida.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 september 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>