Nada

Arbete på Nada/Skolan för datavetenskap och kommunikation

Till dig som vill bli handledare, övningsassistent eller doktorand

Handledare
(175 kr/h)
Grundkurser i datalogi och numerik behöver ibland timarvoderade labbhandledare. Dessutom ges allmän handledning fem timmar om dagen. Du bör vara klar med de två första årens studier och ha pedagogisk talang. Vi lär dig hur man handleder.
Övningsass
(300 kr/h i sal)
[examinerad: 400]
Just nu har vi bara plats för enstaka timarvoderade övningsassistenter. Här krävs dessutom att du har läst en fortsättningskurs och där gjort bra ifrån dig. Du kan få gå lärarkurs parallellt med undervisningen.
Doktorander Inom institutionens forskningsgrupper och forskningscentrum arbetar hundra doktorander och ett tjog tillkommer varje år.

Vill du bli:   
handledare fyll i en intresseanmälan eller tala direkt med kursledaren (laborationshandledning). Allmänhandledningen administreras av Per Sedholm.
övningsass fyll i en intresseanmälan eller tala med biträdande studierektor Linda Kann
doktorand utlysningar av doktorandanställningar görs ett par gånger om året, för information vänd dig till önskad forskningsgrupp

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 31 augusti 2011
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>