Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline(med penna), Ingrid, Kalle, Kerstin

Nästa möte: 3/12 kl 10.00 (OBS: tiden) i rum 1635

  1. Kalle informerade från Studierektors seminariet. Punkter av allmänt intresse listas nedan:
  2. Arbetsgruppen för kursanalyser kommer att via Kerstin distribuera ett förlag till uppläggning av kursanalyser för våra kurser. Förslaget distribueras före nästa möte i GRU-gruppen.
  3. Det är just nu lätt att få pengar till särskilda satsningar inom grundutbildningen. Vi inventerade några olika ideer till kvalitetshöjande satsningar:
  4. Vid matteinstitutionen har man med framgång börjat auskultera på kollegors föreläsningar och övningar, för att inhämta ideer till hur undervisningen kan bedrivas. Några av oss har i mycket liten skala lyssnat på varandra, men vi tror att det vore nyttigt med mer utbredd verksamhet av detta slag. I förlängningen kan vi kanske få till stånd en diskussion av undervisningsmetodik, men till att börja med räcker det kanske med de impulser auskulterandet kan ge. För att få en uppfattning om omfattningen av verksamheten vill Ingrid att de som auskulterat rapporterar till Kerstin Frenckner eller Bengt Lindberg om att de auskulterat. Rapportera när, hur många timmar, vilken kurs, vilken lärare du lyssnat på och vem du är.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 96.1 (Feb 5, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

The command line arguments were:
latex2html prot961029.tex.

The translation was initiated by Bengt Lindberg on Wed Nov 6 12:22:16 MET 1996


Bengt Lindberg
Wed Nov 6 12:22:16 MET 1996