next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-09-22

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael, Örjan

Nästa Möte: Tis 3/11 kl 10.15-11.45

1a. Ingrid informerade om läget vad beträffar nyanställningar, tjänster och ev. professur i Datalogi vid SU.

1b. Ingrid informerade om internbokslutet för 97/98. Utgiftssidan är klar, men intäkterna är ännu ej helt klara. Slutgiltiga siffror beräknas finnas i slutet av Oktober. GRU-gruppens uppgift blir att fundera kring hur vi vill använda gru-sidans medel. Kan vi jämföra oss med likartade institutioner inom KTH eller vid andra högskolor.

2.Regler för registreringar. Kerstin berättade: Fakulteten skall hålla ordning på sina elever. I praktiken har höstens registreringar fungerat ungefär som tidigare år.

3. Ansvarsregler för NADA-konton. Ingrid med stöd av Örjan gör något OH-mtr, som ankyter till material som använts på KDD-kursen för D. Ingrid gör en kort presentation på INDA för D och F, KTH och på Grundkurs i Datalogi, SU och påminner om reglerna.

4. Ingrid och Kerstin berättade om utredningen om nya IT-relaterade utbildningar. Utredningen kommer att vara tillgänglig från Kerstin Frenckners websida.

Bengt Lindberg
1998-09-23