nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-04-29

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Fredrik, Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael.

Nästa möte: Onsdag 25 Maj kl 13.00-14 i rum 1635. Mötet skall behandla det ekonomiska läget på GRU-området.

1. Ingrid informerade om ny rektorskandidat, och om underskottet på ca 6.2 milj. på GRU-sidan för 96/97.

2. Före elevernas kritiska genomgång av institutionens kurser enades vi om att vi inom GRU-gruppen inte skall ägna sig åt att kritisera enskilda lärare, utan att eleverna vänder sig med sin kritik direkt till berörda lärare, därefter till studierektor eller prefekt. Elevrepresentanterna må rikta kritik mot enskilda lärare, men kan inte förvänta sig diskussioner inom GRU-gruppen, ej heller att sådan kritik protokollförs.

3. Fredrik Linder från ämnesrådet SU framförde SU-elevernas kritik av NADA-kurser enligt nedanstående något avkortade lista.

1 Kritik av kursstandarden på Nada - datalogi.
  Kritik av laborationsredovisning
  +  Utformning av labbspek.
  +  Skiftande kvalitetskrav.
  +  Dålig användning av hjälpprogram.
  +  Val av labassar.

  Kritik av undervisningen
  +  Val av kurslitteratur.
  +  Kvalitet på föreläsningar/lektioner.
  +  Kunskap om tidigare/efterföljande kurser.
  +  Uppföljning av tidigare kurser.

  Kritik av utvärderingar
  +  Uppföljning och attityd.

  Kritik av informationsspridningen
  +  Schemaändringar.
  +  Kursinnehåll/-mål.
  +  Webben och dess användning.
  +  Varför används email så sällan för informationsspridning?

  Kritik av schemaläggningen
  +  Kursstart krockar med kursslut.
  +  Inga föreläsningar dagarna före tentamen.

2  Krav på motprestation.

  Laborationsredoviningen
  +  Genomarbetning av labbspekar.
  +  Användandet av idt-deliver för labbredovisning.
  +  Användandet av dokumentationstandard.

  Undervisningen
  +  Granskning och godkännande av kurslitteratur en termin i
     förväg.
  +  Granskning av föreläsarnas föreläsningsmaterial.
  +  Samma krav på undervisningen som på examinering.

  Utvärderingar
  +  Uppföljning och granskning av utvärderingsresultat.

  Informationspridningen
  +  Omstrukturering av webben, detta gäller SU-sidan.

  Schemaläggningen
  +  Utforma klara riktlinjer för hur kurser ska läggas.

3  Diskussion av lösning/uppföljning

  Pejling av läget.
  Bra och dåliga exempel.

Mycket av det som diskuterades faller på enskilda lärare, lärargrupperna och ämnesföreträdarna. Caroline vidarebefordrar synpunkter till aktuella lärargrupper. 

Bengt Lindberg
Fri Jun 5 15:33:07 MET DST 1998