nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-04-16

Närvarande: Caroline, Fredrik, Ingrid, Kalle, Kerstin (vid tangentbordet), Mikael, Stefan.

Nästa möte: Onsdag 29 april kl 9.30­11 i rum 1635. Mötet ska behandla studeranderepresentanternas frågor.

1. Tutorprojekt på Inda: Nada har fått 85 kkr av "röda-tråden"-pengar med notering att rektor inte tänker täcka hela det sökta beloppet. Vi hade sökt 310 kkr enligt den höga ambitionsnivån och 125 kkr enligt den låga. Vi hoppas på mer pengar från EIT. Ingrid kollar med Inger Larsson att frågan kommer upp vid nästa fakultetsnmämndsmöte.

2. Rekrytering av lektorer: Ingrid berättar. Sakkunniga för alla tjänsterna är vidtalade och vissa beräknas bli klara före sommaren. Troligen har vi dock varken datalogilektorer eller kommunikationslektor här till höstterminens start.

3. Distanskonsortiet: Ingrid berättar. Nada (Björn E) kommer i höst att ge en 5 poängskurs i Internetprogrammering via Distanskonsortiet som är ett samarbetsorgan mellan flera högskolor med pengar från KK-stiftelsen. Särskilda pengar är avsatta. Viktigt att sådana här satsningar diskuteras bättre inom institutionen innan de sjösätts.

4.Framtida utbildningar och ny IT-fakultet: Ingrid och Stefan berättar. Oklart vad som egentligen är på gång, men det verkar vara bråttom. Industriintressen bakom Electrum vill ha mer IT och fler elever där. Ulf Johansson vill att IT ska synas på KTH. Kanske blir det en ny IT-utbildning i Kista; kanske blir den utformad ganska annorlunda än de vanliga civilingenjörsutbildningarna; kanske tas platser från E. Ingrid tror att en arbetsgrupp kommer att tillsättas. Diskussioner pågår också om en allmänfakultet med t.ex. media, teknikhistoria och språk. Såväl fakultetsindelning som institutionsindelning diskuteras.

5.KTH:s underskott i grundutbildningen: Ingrid berättar. Under 97 presterade Nada mer Hås/Håp än vad som stod i budgeten. KTH tänker inte betala oss för det trots att Ingrid fått tydliga signaler om att vi skulle få betalt. Det handlar om mycket pengar. För i år har KTH skurit ner tilldelningen per Hås/Håp. För nästa år finns tankar på en rörlig tilldelning där ingen vet vad en Hås/Håp är värd. Läget är oklart och det verkar inte som om institutionerna kommer att få veta vad de får betalt förrän i efterhand.

6.Nadas kurskostnader: Ingrid berättar. Det saknas fortfarande några siffror i beräkningen av intäkter och kostnader för åtta utvalda kurser. Studierektorsgruppen kommer att jobba vidare med materialet och frågor som: Använder vi lärarinsatserna rätt? och Ska examinationen kosta så mycket?

7.Studeranderepresentanternas frågor: Frågorna sköts upp till nästa möte, som kommer att fokusera på dem. Representanterna preciserar frågorna före mötet så att de kan förberedas.

8.Övriga frågor: Caroline delade ut en inbjudan till MatNatForum -98, som är ett heldagsarrangemang 14 maj då lärare, studenter och avnämare möts. 
nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

Bengt Lindberg
Fri Jun 5 15:32:09 MET DST 1998