nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-01-30

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline, Fredrik, Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael, Örjan.
Under punkt 1. dessutom Kjell Lindquist, Serafim Dahl.

Nästa möte: Ons 4/3 1998 kl 10.15-11.45 i rum 1635 0. Fredrik Linder, ny studeranderepresentant för SU, hälsades välkommen till gruppen. De två tidigare representanterna utgår ur gruppen.

1. KTH-res, det nya bokföringssystemet för kursadministration. Kjell Lindquist och Serafim Dahl informerade. Systemet är ännu inte klart. Brister: 1. rapportgenerering saknas, 2. åtkomstprestanda ej tillfredsställande 3. säkerheten endast likvärdig eller något bättre än för gamla res. Då 1. och 2. åtgärdats bör tester på gamla kurser och flera kurser som går under period 4 genomföras. Det är ännu för tidigt att bedöma om systemet kan tas i full drift till ht-98. Drift- och underhålls aspekter beror i hög grad på kvaliten på slutprodukten, inklusive dokumentation och användarstöd. Vi får återkomma till detta senare.

2. Pilotprojekt: Tutorsystem på INDA för D, ht 1998. Beskrivning av pilotprojektet finns via GRU-gruppens WWW-sida. Mikael frågade om graden av obligatorium i tutormötena. Bör tänkas igenom. Kerstin funderade över kopplingar till mentorsverksamheten på EIT. Bör tänkas igenom. Fredrik ville ha liknande verksamhet för SU.

3. Studentrepresentanternas fasta punkt

4. Information. 
nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

Bengt Lindberg
Fri Jun 5 14:57:12 MET DST 1998