next up previous
Next: About this document

GRU-gruppens möte 1997-03-04

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline, Ingrid, Joacim, Kalle, Kerstin, Mikael(sista 10 min), Stefan

Nästa möte: To 24/4 1997 kl 10.15 i rum 1635

1. Datalogträffen 9-10 April planeras av Kerstin(sammankallande), Ingrid och Stefan.

2. Resultat av möte med rektor 4/2 vad beträffar GRU. Det enda konkreta resultatet så långt är att 65 KKr beviljats av rektor för kortkurs för lärare i kommunikation. Kursen organiseras av Kerstin och kommer att gå i tentamensperioden efter period 4. Övriga projektförslag är ännu ej beviljade eller avslagna.
Mastersprogrammet i Scientific Computing får anta högst 5+5 elever det första året. Femmorna står för elever som är inne i KTH-systemet redan, resp sådana som ännu ej är inne i systemet.

3. Stefan berättade från Gruref-gruppens möte: Gruppen som arbetar med översyn av basblocket tycks ha kört fast, inga större förändringar tycks möjliga. Rektor uppmuntrar till samarbete mellan matte och numme, och datalogi och tillämpningar. Bengt tar kontakt med Thomas Höglund och Harald Lang för diskussioner.

4. Ingrid och Kalle berättade om nya ekomikoefficienter för kurser. Laborativitet och alternativ examination skall belönas i det nya systemet. Utfallet för NADA tycks förvånande nog vara +/- 0.

5. Ingrid berättade att NADA kommer att få överskottsmedel på 1.7 MKr från EIT. Dessa medel kommer att användas till lektorers forskning.

6. RES-systemet behöver ev. ersättas med ett robustare system med bättre databashantering och modernare användargränssnitt. Några SU-elever skulle kunna arbeta med ett nytt system under ledning av Serafim Dahl. En prototyp har redan utvecklats i en projektkurs som Serafim håller. Kerstin undersöker om systemet kan vara av intresse för flera KTH institutioner och Bengt kontrollerar om IT-rådet kan stödja ett projekt för utveckling av ett sådant nytt redovisningssystem.

7. Mikael Ståldal, stud. representant från D1, KTH, presenterade sig och berättade om sina erfarenheter från INDA-kursen.

Bengt Lindberg
Tue Mar 4 15:33:28 MET 1997