next up previous
Next: About this document

GRU-gruppens möte 1997-01-21

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Ingrid, Joacim, Kalle, Kerstin,

Nästa möte: Ti 4/3 1997 kl 13.15 i rum 1635

Ingrid berättade om målet för NADA's möte med rektor. En viktig punkt inom GRU-området är Adjunkttjänsternas framtida finansiering. Kommer KTH att fortsätta de åtaganden som gjorts för adjunkters kompetensutveckling?

Joacim redovisade en sammanställning av goda pedagogiska grepp i några kurser på såväl KTH som SU. Samstämmigt svar från de intervjuade lärarna på frågan: ``vad skulle du göra om extra resurser tilldelades dig/din kurs'' var ``använda dem till att utveckla nya labuppgifter''. Joacim fortsätter med intervjuer, och gör så småningom en skriftlig sammanställning, som distribueras till gruppen.

Följande särskilda satsningar inom grundutbildningen vill vi ha rektors stöd för

1. Kortkurs för lärare för kommunikationsträning. (KTH-intresse)

2. Problembaserad inlärning i programmeringsteknik, experiment på kursen för L.

3. Rapportskrivningskurs för exjobbare. (KTH-intresse)

4. Kortkurs för handledare och övningsassistenter med mål att lära ut hur man på bra sätt hjälper eleverna lagom mycket i handledningssituationer och/eller diskussionsgrupper. I flera av våra kurser behöver vi kvalificerade teknolog-medhjälpare för individuell handledning och konsultationer. Liknande behov bör finnas hos andra institutioner-kan KTH göra något här (jfr supplemental instruction).

5. Studieresa till brittisk teknisk högskola/universitet. Målet är att se och lära om bl.a.

En av platserna som skall besökas är University of Wales, Swansea, där vi via Karl Meinke har kontakt med inst. för Computer Science, som är beredda att ta emot oss. Ytterligare en eller två orter bör besökas (Karl har några förslag). Resan bör ta 3-5 dagar och 5-6 personer bör följa med. Resan företas lämpligen i höst, så vi hinner skriva samman lämpligt material (i vår egen självvärdering) inför diskussionerna med de gästade universiteten. Kostnaden för en sådan resa uppskattas till 54,000 Kr för 6 personer.

Kerstin uppdaterar beskrivningarna av projekten 1.-3., projekt 4. är en testballong för mötet, 5. behöver ev. ytterligare konkretiseras av Bengt inför mötet.
next up previous
Next: About this document

Bengt Lindberg
Tue Jan 21 14:09:51 MET 1997