next up previous
Next: About this document

GRU-gruppens möte 1996-12-03

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline(med penna), Ingrid, Joacim Kalle, Kerstin, Stefan,

Nästa möte: Ti 21/1 1997 kl 10.15 i rum 1635

  1. Särskilda satsningar inom grundutbildningen.

  2. Kursanalyser. Kerstins förslag till text om Kursanalyser för Kursledarpärmen reviderades på några punkter och kommer i reviderat skick i postfacken inför nästa möte.
  3. Datalogisammandragning. En arbetsgrupp bestående av Ingrid (sammankallande), Kalle, Kerstin och Stefan åtog sig planering och genomförande.
  4. Övriga ärenden
next up previous
Next: About this document

Bengt Lindberg
Fri Dec 13 08:39:59 MET 1996