Protokoll GRU-gruppens möte den 5 mars 2002

Närvarande: Viggo, Henrik, Olle, Caroline, Per Göransson, Lennart Edsberg (vikarie för Bengt), Ingrid, Leif (del av mötet) och Karin (sekreterare).

Frånvarande: Jonas (Svennebring), Stefan, Bengt.

 

1. Information
Kursanalyserna för föregående läsår är sammanställda. En del kursanalyser saknas dock. Berit Gudmundson blir utbildningssekreterare från den 11/3 och kommer att ha ansvar för sammanställningen av kursanalyserna i fortsättningen. Forskargruppen Medieteknik och grafisk produktion flyttade vecka 9 till Lindstedtsvägen 5, plan 2 och 3. Ingrid informerade om tillsättning av lektorstjänster och professorer.

 

2. Studenternas stående punkt

Per (Göransson) berättade att det finns synpunkter på utformningen av kursen i Kommunikation, 2D1347. Henrik berättade att den måste bantas något nästa läsår. Nästa läsår kommer troligen Per-Anders Forstorp att bli kursansvarig för den. Programansvarig student, Caroline Jonsson, ska lämna förslag till förbättringar av kursen till Henrik Artman. Caroline (Nordquist) uppmanar alla lärare att använda RES! Om man inte gör det blir det ofta problem för expeditionen att rapportera resultatet i Ladok.

 

3. Lägesrapport för arbetsgrupper
Lärare-systemgruppssamarbetsgruppen har träffats och diskuterat användningen av Blå sal. Gruppen ska träffas om några veckor igen. Adjunktgruppen har haft två möten. Där har man diskuterat om man kan ha provanställning av adjunkter där den pedagogiska förmågan och viljan till egen utveckling prövas efter två år. Gruppen ska också beskriva innehållet i en adjunkttjänst.

 

4. Införande av hederskodex i Nadas kurser

Det måste vara tydligt för studenterna vad som räknas som fusk i varje kurs. Det skulle vara bra om vi kan införa en hederskodex som gäller för alla Nadas kurser. Hederskodexen måste också finnas på engelska. Det beslutades att Viggo och eventuellt Kerstin Frenckner och Mikael Goldmann jobbar vidare med hederskodexen. Det ska framgå vilka konsekvenserna blir om man fuskar.

 

5. Kursekonomi
Bokslutet är klart. Det finns alltid elever som hoppar av kurser som de börjat. Detta gör att intäkterna för kurserna minskar - men inte kostnaderna.

 

6. Nästa möte
Fredagen den 12/4 kl. 9.30-11.00 i rum 1635.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo