Protokoll, GRU-gruppens mšte 25 november 2002

 

 

NŠrvarande: Ingrid, Kerstin, Stefan, Caroline, Henrik, Per,

            Lennart (vid pennan)

           

FrŒnvarande: Olle, Berit, Leif           

 

 

1. Ingrid agerade ordfšrande eftersom Olle var sjuk

 

2. Information

 

   Stefan lŠt meddela att sista datum fšr ansškan av utvecklings-

   medel fšr kurser 03/04 Šr 2/12-02. Kerstin skickar ett e-mail till

   Nadas lŠrare.

 

3. Studenternas stŒende punkt

 

   Inga frŒgor/šnskeml frŒn studenterna

  

4. …verklagande av tenta

 

   I kursledarpŠrmen finns regler fšr hur studenter fŒr šverklaga

   en tentamensbedšmning. Enhetliga regler ska gŠlla pŒ student-

   expeditionen.

  

5. Trainee-adjunkter

 

   Ett fšrslag framtaget av Olle, Viggo och Ingrid angŒende anstŠllning

   av adjunkter pŒ Nada diskuterades. Fšrslaget bifogas protokollet.

   Nada har behov av yngre lŠrare som nyligen tagit ut examen (Mag-examen)

   Denna ingŒng till Nada Šr ett alternativ till doktorandstudier, men

   utrymme fšr utveckling/forskning ska inrymmas i tjŠnsten. Skrivelsen

   ska diskuteras i institutionsstyrelsen. Om den godkŠnns finns planer

   pŒ att anstŠlla minst en, hšgst tvŒ adjunkter till vt-03.

  

6. LoT

 

   Kerstin meddelade om LŠro/Tim fšr 03/04. Nya kurser i Numeriska Metoder

   kommer dŒ att ges fšr tre av MMTs fyra ingŒngar samt fšr Mikroelektronik-

   programmet i Kista. Dessutom har en del MDI-kurser omstrukturerats.

  

7. …vrig information

 

   Lokaler fŠrdigstŠlls i nya fysikhuset mitt emot Sing-Sing. DŠr inryms

   nya datorsalar samt dit flyttar PDC.

   Tal, musik och hšrsel: pŒgŒende fšrhandling ang sammanslagning med Nada

   Info om delad prof SU och Nada inom SBC