Grugruppens möte 2000-06-09

Närvarande: Viggo (vid tangentbordet), Caroline, Jimmy, Kerstin, Ingrid, Örjan.

Nästa möte: i höst, ingen tidpunkt bestämdes.

 1. Terminalsalar och systemgrupper.
  Ingrid berättade att teknisk fysiks terminalsalar inte kommer att flyttas till huvudbyggnaden. Det är oklart ifall Nadas systemgrupp ska ha ansvaret för dessa datorer.
  Det finns ett förslag från rektor att KTH i framtiden ska minska antalet systemgrupper till fem. Dessa ska underhålla undervisningsdatorer och ge support till teknisk plattformsdatorerna. Mimers bar får ett stort ansvar här, liksom Nadas systemgrupp. Stödet till DEFs datorer är ännu inte bestämt. Under hösten kommer frågan att utredas.
  Finansieringen av D-datorerna är fortfarande inte löst.
 2. Rekrytering och bemanning.
  Nada håller på att anställa många nya lärare. Vi har möjlighet att anställa följande personer om personerna i fråga är intresserade. Fortfarande saknas kursledare för en grundläggande numerikkurs, programkonstruktion för F, programsystemkonstruktion i C++, objektorinterad programkonstruktioni C++, tillämpad datalogi (vår), MDI gk, IP-routning i enkla nät och IP-routning i sammansatta nät. Förhoppningsvis kan vi med hjälp av ovanstående nya lektorer och andra nya lärare bemanna alla åtta kurserna.
 3. Utvecklingspengar från D-programmet.
  Viggo berättade att Nada har sökt och fått pengar för tre utvecklingsprojekt på D:
  1. 200000 kr för fortsättning av tutorverksamheten och nivågruppering i Inda för D1
   Nada orkar tyvärr inte med att fortsätta tutorverksamheten i samma form som tidigare. Istället vill vi införa ett tutorliknande system i Indakursen. Årskursen delas in i 15 grupper med 10 teknologer i varje. Varje vecka får varje sådan grupp 2 timmars undervisning/samtal med sin lärare. Vid varje tillfälle kommer bland annat varje labbgrupp om två personer att få redogöra för lösningen av en uppgift inför den övriga gruppen.
   Eftersom eleverna i Indakursen har mycket olika förkunskaper i programmering och olika inlärningskapacitet vill vi göra ett försök med nivågruppering i denna kurs. Vi vill ge specialanpassad undervisning till de elever som skulle ha svårt att hänga med i kursen med vanlig undervisning. Lika viktigt är det att ge de bästa eleverna undervisning som är bättre anpassad för dem -- både till form och innehåll. Detta kommer att kräva mer förberedelsetid än normalt och utveckling av nytt kursmaterial.
   Nivågrupperingen och vårt tutorsystem passar väl ihop.
  2. 75000 kr för utveckling av kursen Kommunikation för D1.
   Kommunikationskursen fick hösten 1999 vår nyanställda kommunikationslektor Per-Anders Forstorp som ny kursledare. Efter att ha hållit kursen i år har han insett vissa brister i kursen och lagt ett förslag om hur kursen ska ändras till nästa år för att bristerna ska försvinna. I förslaget ingår bland annat utveckling av material för ökad lektionsundervisning och utveckling av nya datorlaborationer.
  3. 50000 kr för utveckling av kursen programmeringsstil för D1.
   Kursen i programmeringsparadigm hade i våras stora inslag av programmeringsstil och industriell programproduktion. Bland annat gjorde eleverna programmeringsprojekt som redovisades på företag. Kursledaren Rand Waltzman har lagt ner mycket tid på att hitta dessa företag (men företagen ställer själva upp utan kostnad). Kursen kommer att utvecklas vidare till nästa läsår och får då nytt kursnummer och kursnamn: 2D1351 Programmeringsstil.
 4. Försäljning av Nadakurser till utlandet.
  Ett institut i Indien har hört av sig och är intresserade av att ge ett antal Nadakurser i Indien med egna lärare men vill att kurserna ska vara Nadakurser och därmed ha KTHs kvalitetsstämpel.

  Vi kan inte gå med på detta om inte Nada har kontrollen över examinationen och därigenom kan kontrollera kvaliteten. Det skulle kunna ordnas genom att en av våra lärare åker dit och ordnar examinationen på plats. Man kan också tänka sig distanskurser. Vi tycker att det vore ett intressant samarbete, men vi har egentligen inte lärarresurser till detta. Vi skulle kunna börja i liten skala med en enstaka kurs och sedan rekrytera nya lärare om kursutbudet ökar.

 5. Medieteknik och grafisk produktion.
  Den 1 juli kommer avdelningen för medieteknik och grafisk produktion att flytta från institutionen för produktionssystem till Nada. Det innebär att en handfull lärare, ett antal doktorander och en hel del kurser kommer att komma till Nada. Kurserna kommer att ha kvar sina gamla kursnummer ett tag till, men de bör läggas in i Nadas webbinformation om kurser. För att integrationen ska gå smidigare vill vi adjungera en lärare från avdelningen och en student från medieteknikprogrammet till grugruppen från och med i höst.
 6. Idéer till ämnen att diskutera i höst.
  Några idéer till ämnen att diskutera i höst med början nästa möte kom fram:
Viggo Kann
2000-06-09