Protokoll GRU-gruppsmöte 19 maj 2003

 

Närvarande: Ingrid, Viggo, Caroline, Olle, Stefan, Leif, Lennart och Berit (sekr)

Frånvarande: Per A. och Henrik

 

  1. Information och diskussion

 

Det har kommit in 19st ansökningar till traieeadjunktstjänster i datalogi.

De behandlas av Inger, Viggo och Stefan. Den 26 maj ska 4 av de sökande hålla provföreläsningar. Högst två tjänster kommer att tillsättas.

 

Mikael Goldmann och Ann Lantz ska utreda hur nya magisterprogram i datalogi respektive människa-datorinteraktion skulle kunna se ut. De kan starta tidigast hösten 2004.

Det finns särskilda KTH-regler för inrättande av sådana program.

 

Planer finns för nya KTH-globala system för schemaläggning, Ping, studiehandbok och Res.

Under sommaren ska ett nytt webbaserat schemaläggningssystem som kan uppdateras löpande under terminen handlas upp.

Ping byts ut mot ett system kallat  ”Ladok på webb”.

Ett nytt studiehandbokssystem ska utformas genom exjobb och projekt på D-linjen.

På sikt ska Nadas eget resultatrapporteringssystem Res också göras om.

På DSV används redan nu Daisy, ett rapporteringssystem liknande Res.

 

Inför Medias flytt (11 juni) från Haninge till Nada har en intensiv planering pågått under hela våren. På sikt måste en samordning av kursutbudet successivt ske.

 

I höst flyttar routerlabbet in i Brun sal.

Terrariet har gjorts oanvändbart genom att möbler ställts in utan eftertanke.

Learning lab som finns i biblioteket och används av Media kommer från 1 juli att lyda direkt under Rektor.

 

Bemanningssamtal inför nästa läsår pågår nu.

De samlade effekterna av grundutbildningens sparpaket syns inte förrän bemanningssamtalen slutförts enligt Viggo.

Vad det gäller neddragningen av tid till lärarnas egenutveckling vill vi på sikt utöka denna igen, om det går redan läsåret 04/05.     

 

Nästa möte: torsdag 28 aug kl 14.15-16

 

Mikael Goldman har valts till ”Bästa lärare” av D-linjens teknologer.

Ninni Carlsund kommer att befordras till universitetslektor.

 

 

  1. Studenternas stående punkt

 

Utgick.

 

 

  1. Kostnader för kursbuntar och utskrifter

 

Idag är utskrifter i terminalsalarna gratis liksom kursprogram och

labbhäften. Övrigt kopierat material säljer vi till självkostnadspris

för 50 öre per blad. I Högskoleverkets remiss "Studenternas kostnader

i samband med högskoleutbildning" som kom för två veckor sedan finns

mängder av överväganden om vad som ska betalas av skolan och vad som

ska betalas av studenten, se

http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet/42/78/212/1822.html

Kompendier och skrivarutskrifter nämns som exempel på vad högskolan

får ta betalt för.

Systemgruppen inför nu ett system som loggar alla utskrifter. I slutet av året bör vi   undersöka om vi ska börja ta betalt.

Kerstin Frenckner har lagt upp en webbsida, Copyright Nada (via ”Utbildning” på    hemsidan), där det framgår vad som gäller för undervisningsmaterial som framtagits på Nada.

Berit undersöker totalkostnader för pappersinköp och andra kostnader i samband med kopieringar och utskrifter.

 

 

  1. Aktuella kursanalyser

 

En sammanställning av hela läsårets kursanalyser ska presenteras av  Henrik, Lennart och Viggo på nästa Grugruppsmöte.

De kursledare som efter bemanningssamtalen fortfarande inte lämnat kursanalys   kommer att restföras tiden som skulle använts till detta till nästa läsår.

 

 

  1. Nadas svar på förslaget delta^2 om nytt basblock för D

 

Vi lämnade in ett i stort sett positivt remissvar till D i tisdags och det kommer nu att behandlas på D och i utbildningsnämnden.

 

 

 

Vid pennan                                    Justeras

 

 

Berit                                              Viggo