Protokoll GRU-gruppens möte den 10 april 2003

 

Närvarande: Ingrid , Stefan, Viggo, Karin, Caroline, Olle, Per Austrin, Lennart (från pkt 3), Henrik A (från pkt 1, ”nästa möte”) och Berit (sekr)

Frånvarande: Leif

 

  1. Information och diskussion.

 

 Anders Askenfelt, prefekt vid TMH, har lämnat en utredning om TMHs framtid till Rektor. Ingrid har haft kontakt med Rektor och  TMH kommer förmodligen att administreras separat ytterligare några år.

Det är inte klart vilken verksamhet som ska sättas igång nedanför Alba Nova. Ett matematikcentrum kan komma att bildas om detta sker eventuellt tillsammans med (eller delar av) Nada.

Eventuellt kommer SBC att expandera.

 

Haninges ingenjörsutbildning i medieteknik (120p) flyttar till oss i höst. Ingrid redogjorde för        lokalplanering inför detta.

 

Nada ligger väl framme när det gäller förbättringssynpunkter vid processanalys av grundutbildningen.

 

Ett fungerande system för central tentamensanmälning finns ännu inte.

 

Stefan, Viggo och Lennart åker på studierektorsinternat 23-24 april.

 

Ingrid och Nisse ska ta fram ett förslag om en förändrad struktur om hur utbildningsnämnderna kan fungera kring huvudämnen.

 

Alla doktorander som undervisar ska gå en pedagogisk utbildning. Nada startar en egen sådan vid terminsstarten i höst. Den ger 1p som får räknas med i examen.

 

Datorintroduktionskurser kommer att ges inom Inda- och Programkonstruktionskurserna för D och F. Öppen ingång och Lärarprogrammet får datorintro via Mimers bar. Nada kan eventuellt erbjuda speciallärare för det utökade behovet av sådana introkurser.

 

Nästa möte: måndag 19 maj kl 15-17.

 

Ingrid informerade om ekonomiska problem med inriktningen AFM där utbildningen sker gemensamt med Handelshögskolan.

 

  1. Studenternas stående punkt.

Studenterna är missnöjda med kursen Informationssystem och databaser för D som ges av DSV och vill att Nada ska ta över hela kursen. Förfrågan om en ändring måste komma från utbildningsnämnden.

 

  1. Aktuella kursanalyser.

Ett 10-tal kursanalyser har hittills kommit in rörande läsåret 02/03. Från föregående läsår saknas fortfarande ett antal analyser. De pågående bemanningssamtalen kommer förhoppningsvis att bättra på statistiken.

 

  1. Grundutbildningens ekonomi , krisgruppens besparingspaket.

Viggos sammanställning av krisgruppens rapport delades ut. Den föreslår besparingsåtgärder inom grundutbildningen på ca 8,5 miljoner.    

 

 

       Vid pennan                                                 Justeras

 

Berit                                                                                 Viggo