Till CID

CID'97 - Riktlinjer för utformning av webbplatser


 Dessa riktlinjer berör faktorer som påverkar en webbplats utseende och användbarhet. Riktlinjerna baseras på vad man inom forskningen kommit fram till om människans förutsättningar att kunna hantera information i ett medium som webben, samt egna studier och erfarenheter på området.

För riktlinjerna skiljer vi på olika aspekter av webbdesign; innehåll, användargränssnitt och grafisk design.


Innehåll | Användargränssnitt | Grafisk design

 

Referenser, listade

 

Referenslista

Användargränsnitt- navigering och orientering

Litteraturen nedan berör webben som hypermedia eller hypertext. I detta sammanhang är navigering och orientering på webbplatser relevanta frågor. Utformning av informationsstrukturer, navigerings - och orienteringshjälpmedel är avgörande för människans förutsättningar att hitta information i och förflytta sig på webbplatser. Icke-linjära informationsstrukturer som ofta karaktäriserar webbplatser kräver användargränsnitt som gör det möjligt för användare att hitta information och utföra uppgifter i ett medium som skiljer sig från traditionella linjära informationsstrukturer.

Disclaimer: Dessa referenser var aktuella då vi sammanställde CID'97. Vi kan därför ej ansvara för om länkarna till andra webbplatser uppdateras eller finns kvar.


Dillon, A., McKnight, C. & Richardson, J. (1993) Hypertext a psychological perspective. Chichester: Ellis Horwood Limited.

Jonassen, D.H. (1988) Designing Structured Hypertext, and Structuring Access to Hypertext. Educational Technology 28, 13-16.

Kearsley, G. (1988) Authoring Considerations for Hypertext. Educational Technology, 28, 21-24.

Thüring, M.; Hannemann, J.; Haake, J. M. (1995) Hypermedia and Cognition - Designing for Comprehension. Communications of the ACM, 38, pp. 57 - 66.

Andrews K. & Dieberger, A. (1996) Reinventing the wheels...? Usability problems on the world-wide web.
http://www.lcc.gatech.edu/~dieberger/Usability_and_Web.html (äldre URL)
http://www.mindspring.com/~juggle5/
Writings/ NotesAndReports/Usability_and_Web.html

Lynch, P.J. & Horton, S., (1997). Yale C/AIM Style Guide
http://info.med.yale.edu/caim/manual/

Mohageg, M. (1992). The influence of hypertext linking structures on the efficiency of information retrieval. Human factors, 34, 351-368

Nielsen, J. (1996) Jakob Nielsen's Alertbox for September 1996: The rise of the sub-site. http://www.useit.com/alertbox/9609.html

Nielsen, J. (1989) The matters that really matter for hypertext. Hypertext ´89 Proceedings.

Poyeton, J. (1996) Quelques principes sur l´hypertexte. http://poste167-198.com.ulaval.ca/hypertexte/default.html

Schneiderman, B. (1997). Designing information Abundant Websites. Journal of Human-Computer Studies, 47, 5-30.
ftp://ftp.cs.umd.edu/pub/hcil/
Reports-Abstracts-Bibliography/3634html/3634.html

Grafisk design

Grafisk formgivning är också en viktig komponent inom webbdesign. Färg och form ger en estetisk prägel åt webbplatsen, samtidigt som dessa element kan stödja användaren i navigering- och orienteringsförfarande. Litteraturen nedan berör dels hur färg och form bidrar till den estetiska upplevelsen, samtidigt som de kan hjälpa användare i navigering och orientering.

Black, R. (1997) Web sites that works. San Jose: Adobe Press. ISBN: 1568303467.
http://websitesthatwork.iab.com/

Kristof, R. & Sataran, A. (1995) Interactivity by design, creating and communicating with new media. Indianapolis: Hayden Books. ISBN: 1568302215.

Kentie, P. (1997) Web graphics tools and techniques. Berkeley: Peachpit Press. ISBN: 0201688131.

Nilesen, J. (1996) The importance of being beautiful. Mountain View: Jakob Nielsen, SunSoft.

Riktlinjer och råd

Litteraturen nedan innefattar främst riktlinjer som på ett kortfattat sätt beskriver många aspekter av webbdesign.

Andrews, K. & Dieberger, A. (1996) Reinventing the wheels...? Usability problems on the World-Wide Web.
http://www.lcc.gatech.edu/~dieberger/Usability_and_Web.html (äldre URL)
http://www.mindspring.com/~juggle5/
Writings/NotesAndReports/Usability_and_Web.html

Borges, J.A., Morales, I., & Rodriguez, N.J. (1996) Guidelines for designing usable World-Wide Web pages. Companion: CHI, 1996.

Comber, T. (1995) Building usable Web pages: An HCI perspective.
http://www.scu.edu.au/ausweb95/papers/hypertext/comber/
.

Frenckner, K (1996) Riktlinjer för utformning av webbplatser. NADA, KTH .

Lynch, P.J. & Horton, S., (1997). Yale C/AIM Style Guide.
http://info.med.yale.edu/caim/manual/

Miller, R. H. (1996) Web Interface Design: Learning form our past
http://athos.rutgers.edu/~shklar/www4/rmiller/rhmpapr.html

Nielsen, J. (1995). Jakob Nielsen's Alertbox for October 1995: Who should you hire to design your website.
http://www.useit.com/alertbox/9510.html

Nielsen, J. (1996) Jakob Nielsen's Alertbox for May 1996: Top Ten Mistakes in Web Design
http://www.useit.com/alertbox/9605.html

Levin, R. (1996) Sun On the Net: Guide to Web style.
http://www.sun.com/styleguide/tables/Welcome.html

Nielsen, J. (1997) Jakob Nielsen's Alertbox for March 15, 1997: Be Succinct (Writing for the Web).
http://www.useit.com/alertbox/9703b.html

Nielsen, J. (1996) Jakob Nielsen's Alertbox for December 1996: Why frames suck.
http://www.useit.com/alertbox/9612.html

Sano, D. (1996) Designing large-scaled web sites: a visual design methodology. New York: John Wiley & Sons, Inc.CID'97- Riktlinjer för utformning av webbplatser ©, Ullman, Ortman, Lenman
Uppdaterad 2000-09-14

Synpunkter på denna tjänst och dess innehåll? Kontakt via datorpost: cid@nada.kth.se