Tillbaka till
 CID'97InnehållAnvändargränssnittGrafisk design
Riktlinjer i korthet

1. Anpassa webbsidorna till bildskärmens storlek.

För att erbjuda god överblick åt alla möjliga användare bör man anpassa sidorna i webbplatsen till 14-15" bildskärmar.
Fördjupning

2. Undvik för många och starka färger.

Undvik för många och starka färger. För många färger ger ett plottrigt intryck och för starka färger uttröttar läsaren vid längre läsning. Starka färger kan också ge dålig kontrast Dessutom gör starka färgdekorationer att varningsfärger och signalfärger inte syns lika bra.
Fördjupning

3. Var sparsam med animeringar.

Undvik att infoga animeringar i webbdokument. Animeringar distraherar användaren och göra att sidorna tar lång tid att ladda ned.
Fördjupning

4. Förena variation och konsekvens i den grafiska designen.

Konsten är att utforma webbplatsen med variation och att samtidigt låta navigeringssystemet och strukturen vara konsekvent. Variation i utseendet mellan olika sidor inom webbplatsen kan ha ett estetiskt värde som påverkar användaren positivt, men det är irriterande om t ex en knapp betyder olika saker på olika sidor.
Fördjupning

5. Håll ned filstorleken.

Använd så lite bilder, färger och grafik som möjligt för att hålla ned filstorleken. En sida som tar för lång tid att ladda ned blir mindre attraktiv.
Fördjupning

6. Använd teckensnitt som är lätt att läsa på bildskärm.

Man bör sträva efter att använda typografi som är läslig på bildskärm. Kursiv text och för små teckengarder är svårläsligt på skärm.
Fördjupning

7. Användarens ska förstå vad som är klickbart.

Skillnaden mellan vad som är länkar och inte ska vara tydlig för att användaren ska kunna förstå vad som är klickbart. Färg och form i detta avseende styrs bl a av syfte och målgrupp.
Fördjupning

8. Underhåll webbplatsen.

Tänk på vad som händer efter det att sidorna har publicerats. Vem gör uppdateringar?
Fördjupning

 

Innehåll | Användargränssnitt | Grafisk design

 CID'97- Riktlinjer för utformning av webbplatser ©, Ullman, Ortman, Lenman
CID-projektet "Digitala världar på www"