Tillbaka till
 CID'97InnehållAnvändargränssnittGrafisk design

Riktlinjer i korthet

1. Utforma hemsidan så att den speglar innehållet och går att överblicka.

Hemsidan är den första del av webbplatsen som besökaren möter. Den är avgörande för att besökaren ska hitta rätt, och därför vill man ofta visa så många rubriker som möjligt. Samtidigt är det svårt att hitta rätt om det finns för många rubriker. Lagom är bäst!
Fördjupning

2. Tänk igenom hur besökaren flyttar sig från en sida till en annan.

Organisera innehållet så att sidorna inte blir för långa - det är tröttsamt att behöva rulla ner på varje sida. Om man i stället delar upp sidan på flera, kan länkarna göra att det är irriterande att sitta och vänta på att varje sida ska laddas ner. även här är en avvägning på sin plats!
Fördjupning

3. Namnet på länkaran ska passa innehållet.

Länkar ska alltid tala om vart de leder. Man ska inte behöva gissa sig till var man hamnar om man klickar på en länk.
Fördjupning

4. Hjälp användare att hitta rätt.

Användaren ska inte behöva gissa sig till var i webbplatsen han eller hon befinner sig. Orienteringshjälpmedlen, som ofta är sidans rubriker, ska vara de samma som titlarna i innehållsförteckningarna. De bör också ha samma utseende.
Fördjupning

5. Gör navigeringen enkel.

Utforma navigeringssystemet så att det är lätt att förflytta sig mellan de olika delarna av webbplatsen. Välutformade och logiskt placerade länkar gör det lättare för användaren att röra sig från sida till sida.
Fördjupning

6. Hjälpmedel för navigering och orientering ska utformas konsekvent.

En webbplats ska vara konsekvent i navigering, orientering och struktur, utan att vara tråkig. Användaren ska snabbt kunna komma underfund med hur navigeringen fungerar och hur webbplatsen är uppbyggd.
Fördjupning

7. Undvik att lägga in för många länkar i löp.

För många länkar i en text kan distrahera användaren och göra att denne "kommer av sig" i läsningen. Det är ofta bättre om användare först får läsa färdigt ett stycke, och sedan länka sig till en annan sida.
Fördjupning

 

Innehåll | Användargränssnitt | Grafisk design

 CID'97- Riktlinjer för utformning av webbplatser ©, Ullman, Ortman, Lenman, Torgny
CID-projektet "Digitala världar på www"