Till CID

CID'97 - Riktlinjer för utformning av webbplatser


 Dessa riktlinjer berör faktorer som påverkar en webbplats utseende och användbarhet. Riktlinjerna baseras på vad man inom forskningen kommit fram till om människans förutsättningar att kunna hantera information i ett medium som webben, samt egna studier och erfarenheter på området.

För riktlinjerna skiljer vi på olika aspekter av webbdesign; innehåll, användargränssnitt och grafisk design.


Innehåll | Användargränssnitt | Grafisk design

 

Referenser
CID'97- Riktlinjer för utformning av webbplatser ©, Ullman, Ortman, Lenman, Torgny
Uppdaterad 2000-09-14

Synpunkter på denna tjänst och dess innehåll? Kontakt via datorpost: cid@nada.kth.se