Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Dödslinjer för övningsuppgifter

Välkommen

till kursen

Databasteori (2D1469)

hösten 2005

Denna kurs ges för elever på SU och KTH

Dokumenten vid de olika rubrikerna ändrades:

Rättelser för länge sedan Kursinnehåll för länge sedan Schema för länge sedan
Litteratur för länge sedan Examination för länge sedan
Laborationer för länge sedan Dödslinjer för övningsuppgifter för länge sedan


Disclaimer

This page have a personal design. Opinions expressed here or implied by links provided, do not represent the official views of KTH. See also KTH-rules.

Denna sida är personligt utformad. Åsikter framförda här eller via tillhandahållna länkar representerar inte KTH. Se även KTHs regler


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>